Peti element logo Peti element logo

Zašto Feng shui?

Feng Shui analiza se radi prilikom kupovine placa na kome bi trebalo da se započne izgradnja kuće, pri useljenju u novi prostor, pre renoviranja kuće ili stana ili jednostavno kada se u prostoru oseti nesklad. U procesu postavljanja baznih elemenata gradnje, Feng shui je odličan alat za postizanje harmonije potrebne za normalno funkcionisanje svih ukućana.

Opet i uvek, priča o nama samima...

Osnova za ovu analizu je Feng shui osobe, koji je ujedno i pokazatelj svih odnosa, porodičnih, emotivnih i međuljudskih. Često ljudi imaju problem u nekoj vrsti komunikacije a da nisu svesni da promenom mesta na kome sede ili spavaju, bojom koja ih okružuje ili materijalima koje koriste u svakodnevnom radu, mogu da naprave ogromne promene u odnosu sa svojom okolinom. Feng Shui osobe usmerava pri izboru posla, boja u svakodnevnim aktivnostima ili pri izboru odgovarajućeg partnera. Usmerava ka najpovoljnijim pravcima u stanu, pomaže pri balansiranju ishrane ili upućuje na muziku za opuštanje ili stimulaciju aktivnosti.

Zatim se radi uporedna Feng shui analiza, koja definiše povoljne i nepovoljne pravce i sektore za svaku osobu u stanu, uzajamne odnose, izazove i prednosti koje ukućani predstavljaju jedni drugima. Uporedna Feng shui analiza je odličan način da se shvate razlike i sličnosti među partnerima, njihov uzajamni uticaj, kao i način za njihovo prevazilaženje.

Koliko je dug put do kompletne analize?

Za preciznu i kompletnu Feng Shui analizu su neophodni osnova stana ili kuće u razmeri i popunjen upitnik vezan za detalje o stanarima prostoru, koji može da se preuzme ovde.

Pri prvom dolasku, detaljno se pregledaju strane sveta, orijentacija ulaza u stan, potom se napravi kompletan opis stana, stvari, slika, cveća, suseda, rastinja oko objekta, saobraćajnica i svih ostalih činilaca koji mogu da utiču naživot stanara.

Detaljna analiza i predlozi lekova se daju u Feng Shui Mapi koja se radi na osnovi stana i Elaboratu.

Bitno je ne preterivati!

Bilo da se harmonija postiže oblicima ili bojama, potenciraju se oni elementi koji su vezani za Lični Feng Shui, kao i afiniteti, interesovanja i navike klijenta. Nije suština nekome prevrnuti život naopako već iskoristiti postojeće dobre aspekte i uneti neka sveža rešenja. Bez razlike da li se koriste starokineski ili zapadni stimulatori energije u stanu, bitno je ne preterivati.

I kao poslednje, ali ne manje važno, na osnovi stana se ucrtavaju energetski simboli, kao poseban energetski stimulans i impuls koji pokreće promene i održava ih dugo u stanu, nakon završenih promena koje su urađene po Feng shui analizi.

Analizu sastavlja i energetski balansira
Mila Tomašević, Feng shui konsultant, 062/445-426