Peti element logo Peti element logo

Intenziv gnoze sa alternativnom tehnikom

Jednostavna, metoda duhovnog razvoja, dovodi do osećanja jedinstva i celovitosti kompletnog bića. Duboko prodire u svest i čisti predrasude, ograničenja i uverenja koja su se taložila tokom života.

Ova metoda predstavlja iskorak u duhovnom razvoju zbog svoje tihe jednostavnosti i duboke integrisanosti u svakodnevne tokove. Biti jedno sa svetom oko sebe, osetiti svoje mestu u toj celini.... san je svakog duhovnog tragaoca.

Trajanje treninga je individualno.

Intenziv gnoze sa alternativnom tehnikom je razvio Živorad Mihailović Slavinski, a vodi ga sertifikovani trener Spiritualne tehnologije Mila Tomašević 062/445-426