Peti element logo Peti element logo

Lična Feng shui analiza nije proročanstvo, niti gotova definicija čoveka, to je usmerenje u kom pravcu osoba treba da razmišlja. Sugestija za uspešniji, zdraviji, jednostavniji život, život bez straha i predrasuda. Urađena lična i uporedna Feng shui analiza, predstavljaju prvi korak u kompletnoj analizi stambenog prostora.

Qua broj je vezan za pravce u stanu i on će pokazati dobra područja u prostoru (ljubav, karijera, rast, blagostanje) i područja koja bi trebalo lečiti, provoditi manje vremena u njima ili izbegavati, ako je to moguće. Time lične energije harmonizujemo sa energijama prostora.

9 zvezdani Chi predstavlja skup osobina koje su vezane za određeni broj (a samim tim i element), koji detaljno opisuje karakter, sklonosti, povoljne i nepovoljne izbore partnera, zanimanja, sklonost ka bolestima, muziku, boju ili oblik koji ih inspiriše ili zamara, hranu koju bi trebalo češće uzimati ili izbegavati. On najbolje govori o odnosima između pripadnika različitih elemenata.

Analiza tri nivoa pokazuje usklađenost osobe u fizičkom, mentalnom i duhovnom smislu. Duboko je vezana za Qua broj i 9 zvezdani Chi. Koristi kao odličan pokazatelj koja dimenzija preovladava u konkretnoj ličnosti, te tako omogućava bolji uvid u njegove osobine vezane za odnose sa ljudima, bilo da su partnerski, poslovni ili odnosi u porodici, sa prijateljima.

Lični trigram (po Ji đingu) takođe daje detaljne podatke o osobi kojoj se radi lična Feng shui analiza i upoređuje se sa analizom pet elemenata. Mesta koja se poklapaju (a najčešće je to u 80% slučajeva) predstavljaju prave osobine ličnosti ali i mesta koja se razlikuju ukazuju na životne zadatke, izazove i smer kuda treba pogledati u budućnosti.

Kineski horoskop je još jedan, poslednji, mada ne i manje važan, aspekt koji se upoređuje sa ostalima i predstavlja finalno „brušenje“ analize po pripadnosti jednom od njegovih 12 znakova. Takođe energetski određuje godinu u kojoj je osoba rođena. Njenim upoređenjem sa energijom rođenja, saznajemo da li je osoba energetski uravnotežena. Yang osoba rođena u Yin godini (i obrnuto) ima mnogo veći zadatak u usklađivanju svojih ličnih energija sa okolinom ali i u sebi samoj.