Peti element logo Peti element logo

Da li je sve u nama?

Čovek je još u drevnim vremenima pokazivao intuitivnu sklonost ka harmoniji sa prirodom i svojim staništem. Još su neolitska naselja izgledala uređeno, orijentisana prema stranama sveta, sa unutrašnjom organizacijom prema rangu i funkciji žitelja. Kasnije se ta intuitivna veza, kod naprednih naroda, transformisala u veštine koje su oblikovale organizaciju naselja i kuća u njima. Jedna od tih veština, nastala još pre tri hiljade godina u drevnoj Kini, je Feng shui. Ona objašnjava kako harmonizovati energije samom prostoru, i u interakciji između čoveka i prostora.

Simboli, večiti pratioci…

Shvatanje da su simboli oblik energije na materijalnom obliku stvarnosti, doprinosi da njima možemo da izmenimo, pojačamo ili iznova izgradimo energetski balans u prostoru. Osnova tog balansa su Yin i Yang simboli koji se danas mogu naći na svakom koraku, ali retko ko bi se mogao pohvaliti poznavanjem njihove prave poruke, koja je koliko univerzalna, toliko i bezvremena. Svaki pad sadrži prvu klicu napretka i svaki uspeh prvu klicu silaska. Sve je jedno, ne postoje izdvojene akcije, koje ne utiču na druge. Balans yina i yanga se postiže mudrim kombinovanjem međusobnih uticaja pet elemenata, odnosno njihov nesklad dovodi do zastoja, gubitaka i nesreća.

Da, sve je u nama

Interakcija je ključna reč. Balans je ključna reč. Harmonija je ključna reč. Svako ko se upusti u magični tango sa energijom, treba da održava svoj um čistim, jednako kao i svoj dom. To je blagorodni svet koji opisuje i definiše Feng shui.

Bez kvaliteta u čoveku samom, neće biti revolucionarnih promena ni u ljubavi, karijeri, međuljudskim odnosima, neće se dogoditi taj "kvantni skok" koji svi očekuju, čarobni trenutak kada se život menja na bolje.

Dakle, potrebno je promeniti sistem vrednovanja i sistem verovanja, tek tada se može očekivati "čudo", preokret, revolucija. Tek tada će energija da "proradi" i počćete da primate blagorodnu pomoć koju Chi (energija) unosi u vaš dom, a samim tim će i promene krenuti.

Ako pomislite da ste sve završili i stanete, patina lenjosti i apatije će opet sve zaustaviti i vi ćete biti na početku. Jednom rečju, niko nije doljno veliki čarobnjak da vas zaštiti od vas samih. Figurica je simbol koji je hiljadama godina kupio energiju, može da pomogne, moć simbola je neosporna ali glavni činilac u svemu ste naravno, vi!