Peti element logo Peti element logo

Uporedna Feng shui analiza definiše pre svega, uzajamne odnose, izazove i prednosti koje ukućani predstavljaju jedni drugima, a takođe i povoljne i nepovoljne pravce i sektore za svaku osobu u stanu. Uporedna Feng shui analiza je odličan način da se shvate razlike i sličnosti među partnerima, njihov uzajamni uticaj, kao i način za njihovo prevazilaženje. Na osnovu Lične Feng shui analize oba partnera, a potom i svih ostalih ukućana, stvara se kompletna energetska slika porodice, a samim tim i osnova za dobru kompletnu analizu stambenog prostora.

Uporedna Feng shui analiza se radi i kada se ne radi kompletna analiza, već u cilju uspostavljanja boljih partnerskih, međuljudskih i poslovnih odnosa. Nezamenljiva je u rešavanju postojećih, kao i u preventivi potencijalnih konflikata.